Δημιουργική απασχόληση

Μια σειρά από δραστηριότητες που ενισχύουν την εκφραστικότητα, τη δημιουργικότητα και την καλλιτεχνική φύση του μαθητή και περιλαμβάνουν «εικαστικά», «δημιουργική γραφή» και άλλα πολλά.