Εκπαιδευτική ρομποτική – STEM

Με τον όρο “STEM” (Science, Technology, Engineering and Mathematics) αναφερόμαστε στη συνδυαστική εκμάθηση της φυσικής, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών μέσα από τη συναρπαστική διαδικασία της κατασκευής ρομποτικών μοντέλων αλλά και τον προγραμματισμό τους, ώστε αυτά να αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο με το περιβάλλον.

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, έχοντας διαφορετικούς ρόλους ο καθένας για την υλοποίηση του project, τα οποία έχουν αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας ώστε να καλύπτουν ηλικίες από 6 έως 18+ έτη.

Έτσι:

  • καλλιεργούμε την εφευρετικότητα, τη φαντασία και το ομαδικό πνεύμα του μαθητή
  • ενισχύουμε την ικανότητά του στην επίλυση προβλημάτων
  • τον εισάγουμε στον κόσμο του «προγραμματισμού»  με Η/Υ αλλά και στο “project management” (διαχείριση έργων), που παρουσίαζουν τεράστια ζήτηση σε επαγγελματικό επίπεδο διεθνώς.