Κέντρο Μελέτης

Καθημερινή 2ωρη ή 3ωρη μελέτη και προετοιμασία για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας με την επίβλεψη καταρτισμένων παιδαγωγών.

Στόχος μας είναι:

  • η άμεση βελτίωση των επιδόσεων του μαθητή στο σχολείο
  • η κάλυψη όλων των μαθησιακών «κενών» και αποριών του
  • η δημιουργία κατάλληλων βάσεων για την επίτευξη των μελλοντικών στόχων του μαθητή
  • η καλύτερη κατανόηση των μαθημάτων με επιπλέον έντυπο υλικό αλλά και με τη χρήση ειδικού εκπαιδευτικού  λογισμικού για Η/Υ
  • στοχευμένο και περιεκτικό διάβασμα στο κέντρο μελέτης και εξασφάλιση περισσότερου ελεύθερου προσωπικού χρόνου στο μαθητή και στους γονείς στο σπίτι.