Ξένες γλώσσες

Εκμάθηση ξένων γλωσσών για όλες τις ηλικίες με:

  • junior τμήματα
  • τμήματα προχωρημένων
  • δυνατότητα εκμάθησης ξένης γλώσσας ακόμα και με τη χρήση πλατφόρμας Η/Υ.